16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
KATILIMCI DEĞERLENDİRME ANKETİDeğerli Katılımcımız;

Sizlere gelecek yıllarda daha iyi kongreler düzenlemek amacıyla görüşleriniz bizim için önemlidir. Geri bildirimde bulunmanızı önemle rica ederiz.

   Yaşınız   

   Cinsiyetiniz

Kadın      Erkek
   Ünvanınız
   Lisans Öğrencisi
   Lisansüstü Öğrenci
   Öğretim Elemanı
   Öğretim Üyesi

  Spor Bilimleri Derneği üyesi misiniz?

Evet      Hayır
 
  Çok Kötü - Kötü - Orta - İyi - Çok İyi

1

2

3

4

5

     Bilimsel Program

 1) Sözel sunumların süresi

 2) Kısa sözel sunumların süresi

 3) E-Poster sunumların süresi

 4) Davetli sempozyumların süresi

 5) Davetli sempozyumların bilimsel yeterliliği

 6) Davetli sempozyumların konu seçimi

 7) Kongre ana başlıklarının seçimi

 8) Yurtdışı davetli sempozyum konuşmacılarının seçimi

 9) Yurtiçi davetli sempozyum konuşmacılarının seçimi

 10) Bildirilerin bilimsel yeterliliği

 11) Kongre açılış töreni

 12) Kongre kapanış ve ödül töreni

 13) Genel olarak kongre bilimsel içeriği

     Organizasyon ve Kongre Yeri Seçimi

 14) Kongre yeri seçimi

 15) Kongre tarih seçimi

 16) Kongrenin duyurulması

 17) Duyuru içeriği ve yeterliliği

 18) Web sitesinin yeterliliği

 19) Basılı materyal tasarımı

 20) Yönlendirmeler

 21) Salon kapı karşılama görevlileri

 22) Mikrofon tutan görevliler

 23) Görüntü kalitesi

 24) Sunu personeli yeterliliği

 25) Ses kalitesi

 26) Sunum teslim sistemi

 27) Slayt odası görevlileri

 28) Simultane sistem kalitesi ve yeterliliği

 29) Rezervasyon yapmadaki kolaylık

 30) Ödeme ve muhasebe işlemleri

 31) Kayıt işlemlerinin hızı ve problemsizliği

 32) Kayıt görevlileri bilgilendirme yeterliliği

 33) Organizasyon firma personelinin ilgisi

 34) Genel olarak organizasyon firması hakkındaki görüşünüz

     Konaklama, İkramlar ve Ulaşım

 35) Çay-kahve ikramı

 36) Yemek kalitesi

 37) Servis kalitesi

 38) Oda kalitesi

 39) Resepsiyon görevlileri

 40) Transferdeki araç kalitesi

 41) Transferdeki şoförün tutumu

 42) Transfer saatlerinin düzeni

     Genel Değerlendirme

 43) Genel olarak kongre hakkındaki görüşünüz